Statystyka strony "Отзывы об автомобилях&quot

Statystyka strony "Отзывы об автомобилях&quot[ W raporcie pokazano ogуlne wskaniki frekwencji witryny za dob. Przegldy: ilo zaadowa stron witryny. Przy pokazie statystyki za biecy dzie pokazywana jest rуnica z iloci wczoraj o tej samej porze dnia. Gocie: ilo unikalnych goci witryny (dokadniej, ilo przegldarek). Identyfikacja nastpuje z pomoc cookies. Przy pokazie statystyki za biecy dzie pokazywana jest rуnica z iloci goci wczoraj o tej samej porze dnia. Sesja : seria z kilku przegldуw od jednego gocia, przy czym pomidzy ssiednimi przegldami powinno min nie wicej ni 15 minut.

Hosty: ilo unikalnych IP-adresуw, z ktуrych zamawiano strony witryny. Kilka komputerуw za jednym proksy-serwerem traktuje si jak jeden host. Przeadowania: powtуrne adowanie jednej strony jednym i tym samym gociem w cigu 1 sekundy. Nie zwaajc na to, e ten parametr zosta wydzielony w oddzielnym wierszu, przeadowania wcza si w "przegldy". Dua ilo przeadowa (ponad 10% od ogуlnej liczby przegldуw) mуwi o tym, e na stronach witryny ustawiono dwa egzemplarze kodu licznika. Przegld bez cookies: ilo przegldw przegldarkami, nie akceptujcymi odbiуr cookies. Tak samo, jak i przeadowania, przegldy bez cookies wczane s w ogуln ilo przegldуw.

Zazwyczaj zajmuj okoo 2-5% od caej liczby przegldуw. rednio online: rednio dobowa ilo goci w cigu 15 minut. rednio aktywnych online: rednio dobowa ilo goci w cigu 15 minut, przegldajcych ponad jedn stron za sesj. rednia dugo: rednia dugo sesji w minutach. Dugo sesji: odcinek czasu pomidzy pierwszym i ostatnim przegldem w sesji. Dugo sesji z jednego przegldu rwna zeru.

Przegldуw na gocia : rednia ilo przegldw, wykonywanych jednym gociem. Oblicza si jako rуnic ogуlnej iloci przegldуw i przegldуw bez cookies, dzielon na ilo unikalnych goci. Zwracamy wasz uwag na to, e licznik okrela frekwencj tylko tych stron witryny, na ktуrych by on ustawiony. Dla bardziej penej statystyki rekomendujemy wstawia na wszystkie strony witryny. Licznik okrela frekwencj tylko tej witryny, dla ktуrej zosta zarejestrowany. Jeki wasza witryna posiada dodatkowe adresy (lustra, aliases), naley je ukazywa w polu "synonimy" przy rejestracji lub na. Jeli chcecie okrela ogуln frekwencj kilku rnych witryn, czytajcie.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *